JUAN GRIS A CINQUÈ

Hem fet un collage amb diferents textures de l'obra de Juan Gris "Guitarra y partitura (1927)".
La feina està vinculada a l'àrea de matemàtiques, perquè s'han treballat les figures planes, angles, perpendiculars, paral·leles ...
Ha estat una feina un poc llarga, però hem quedat contents.