MESCLAM COLORS PRIMARIS

A partir dels colors primaris, hem fet mescles amb tèmpera. Han sortit gran varietat de tons.