TREBALLAM LA MOTRICITAT FINA

A partir de la plantilla d'una casa, hem completat ombres i detalls amb bol·ligraf.