CURS 2012-13


Treball d'aquarel·les, a sisè. Es va treballar molt les mescles de colors